Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Glas - Blwyddyn 2 a 3

Croeso i dudalen y Dosbarth Glas.

Mrs Harp yw ein athrawes ond mae hi i ffwrdd yn cael babi felly, Miss Jones yw athrawes ein dosbarth flwyddyn yma a Miss Barbara yw’r cymhorthydd. Byddwn yn cael gwersi Addysg Gorfforol gan Mr Williams a daw Mrs Hughes draw i ddysgu Gwyddoniaeth. Mae Miss Jones yn dysgu Celf ar brynhawn Dydd Mercher hefyd!

  • Y Swyddfa 'Sgwennu
  • Yr Wyddor Gymraeg
  • Man Mathemateg
  • Minions
  • Y 4 Diben
  • Sut wyt ti ?

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd