Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Athrawon

Staff Dysgu

Mrs Nia Lloyd Thomas: Pennaeth, Blwyddyn 5 a 6 
Mrs Miriam Hughes: Dirprwy, Blwyddyn 1 a 2
Mrs Ceri Looms - Williams: Athrawes a chyfrifoldeb CAD, Blwyddyn 4 a 5 
Mrs Ceri Parry: Blwyddyn Meithrin a Derbyn 
Mrs Sharon Harp: Blwyddyn 3 a 4
Mr Alaw Williams: CPA (0.4) 
Mrs Shân Wright Hughes: Blwyddyn 5 a 6 (0.4)
Miss Branwen Jones: Targedu (Cyfnod Sylfaen) 

Cymorthyddion

Miss Caryl Parry: Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Einir Owen: Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen 
Mrs Lesley Rickards: Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Miss Meirwen Thomas: Cymhorthydd GDD
Miss Esyllt Jones: Cymhorthydd Integreiddio
Miss Kim Lodge: Cymhorthydd Integreiddio 
Miss Barbara Watson: Cymhorthydd Integreiddio 
Mrs Karen Herbert: Cymhorthydd Integreiddio 

Staff Ategol 

Mrs Elin Wynne: Ysgrifenyddes a Chlerc Cinio
Mrs Lesley Rickards: Uwch Oruchwylwraig Clwb Brecwast
Mrs Einir Owen: Uwch Oruchwylwraig Clwb Brecwast
Miss Barbara Watson: Goruchwylwraig Clwb Brecwast
Mrs Nyree Griffith: Cogyddes â Gofal
Mrs Diana Hill: Cymhorthydd Cegin
Mrs Julie Jones: Glanhawraig â Gofal
Mrs Gill Owen: Glanhawraig

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd