Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Llywodraethwyr

Y Corff Llywodraethol

Mae Ysgol Rhyd y Llan yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a gweithgar.

Penodwyd Gan AALl:
Cyng Jackie Lewis
Mr Dylan Jones
Mrs Bethan Hughes - Jones

Penodwyd Gan Cymunedol:
Mrs Elen Ann Parry
Mr Ifan Rowlands
Mr Eric Davies

Penodwyd Gan Rhieni:
Dr Nia Roberts
Mrs Sian Owen
Mr Andrew Thomas-Jones

Penodwyd Gan Athrawon:
Mrs Miriam Hughes

Penodwyd Gan Staff Ategol:
Mrs Einir Wyn Owen

Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas

Cadeirydd: Mr Dylan Jones

Clerc: Swydd Wag 

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd