Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Tymhorau

TYMOR:

Hydref 2023: 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024: 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Hâf 2024: 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024

 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Gwener, 4 Medi 2023.

 

GWYLIAU:

30 Hydref 2023 - 3 Tachwedd 2023 (Hanner-Tymor)

25 Rhagfyr 2023 - 5 Ionawr 2024 (Gwyliau’r Nadolig)

12 Chwefror 2024 - 16 Chwefror 2024 (Hanner-Tymor)

25 Mawrth 2024 - 5 Ebrill 2024 (Gwyliau’r Pasg)

1 Mai 2024 (Calan Mai)

27 Mai 2024 – 31 Mai 2024 (Hanner-Tymor)

 

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2024.

 

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd