Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Tymhorau

TYMOR:

Hydref 2022 1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2023 9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023

Hâf 2023 17 Ebrill 2023 - 20 Gorffennaf 2023

 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun, 5ed o Fedi 2022.

 

GWYLIAU:

31 Hydref 2022 - 4 Tachwedd 2022 (Hanner-Tymor)

26 Rhagfyr 2022 - 6 Ionawr 2023 (Gwyliau’r Nadolig)

20 Chwefror 2023 - 24 Chwefror 2023 (Hanner-Tymor)

3 Ebrill 2023 - 14 Ebrill 2023 (Gwyliau’r Pasg)

1 Mai 2023 (Calan Mai)

29 Mai 2023 – 2 Mehefin 2023 (Hanner-Tymor)

 

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Iau, 20 Gorffennaf 2023.

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd