Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Tymhorau

Gwyliau Ysgol 2021-2022

TYMOR

Hydref 2021: 1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021

Gwanwyn 2022: 6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022

Hâf 2022: 25 Ebrill 2022 - 20 Gorffennaf 2022

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Iau 2 Medi 2021.

GWYLIAU

Hanner-Tymor: 25 Hydref 2021 - 29 Hydref 2021
Gwyliau’r Nadolig: 23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022
Hanner-Tymor: 21 Chwefror 2022 - 25 Chwefror 2022
Gwyliau’r Pasg: 11 Ebrill 2022 - 22 Ebrill 2022
Calan Mai: 2 Mai 2022
Hanner-Tymor: 30 Mai 2022 – 3 Mehefin 2022

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Mercher, 20 Gorffennaf 2022.

 

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2022 – 2023 wedi eu cadarnhau hyd yma

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Ynys Môn

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd