Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Taliadau

School Gateway

Mae Ysgol Rhyd y Llan yn safle ddi arian parod, i'r perwyl hwn rydym yn gwneud llawn ddefnydd o'r ap effeithiol 'Schoolgateway'.  Mae'n ap hwylus dros ben i'w lawrlwytho i'ch ffonau symudol er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda'r ysgol.  Mae hefyd yn ffordd cyflym o wneud taliadau am weithgareddau, clybiau, clwb gofal a thalu am ginio.  Os oes angen unrhyw gymorth i gofrestru neu ei ddefnyddio mae croeso chi gysylltu gyda Derbynfa yr Ysgol.

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd