Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Melyn - Meithrin a Derbyn

Croeso cynnes i’r dosbarth melyn yn Ysgol Gynradd Rhyd y Llan.

Dosbarth cymysg o 30 o blant Meithrin a Derbyn yw’r dosbarth melyn. Mrs Ceri Parry yw ein athrawes ac mae Miss Caryl, Miss Jones a Mrs. Herbert yn ein cynorthwyo yn y dosbarth.

Mae llawer o ardaloedd lliwgar yn y dosbarth sy’n ein galluogi i gymdeithasu, datblygu sgiliau a chael hwyl!

Mae gennym ardal chwarae tu allan sy’n cysylltu gyda’r dosbarth. Rydym yn defnyddio’r ardal allan er mwyn datblygu pob math o sgiliau!

Dosbarth Melyn

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd