Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Melyn (Meithrin a Derbyn)

Croeso cynnes i’r dosbarth melyn yn Ysgol Gynradd Rhyd y Llan.

Dosbarth cymysg o 30 o blant Meithrin a Derbyn yw’r dosbarth melyn. Mrs Ceri Parry yw ein athrawes ac mae Miss Caryl a Mrs Wyn yn ein cynorthwyo yn y dosbarth.

 

Mae llawer o ardaloedd lliwgar yn y dosbarth sy’n ein galluogi i gymdeithasu, datblygu sgiliau a chael hwyl!

Mae gennym ardal chwarae tu allan sy’n cysylltu gyda’r dosbarth. Rydym yn defnyddio’r ardal allan er mwyn datblygu pob math o sgiliau!

Tymor yr Haf

Môr A Mynydd

Ein thema ar gyfer tymor yr Haf yw Môr a Mynydd.
Dyma gip o weithgareddau y dosbarth melyn syn deillio o’r thema.

Cychwynom y thema trwy gyflwyno stori am griw gweithgar o forladron prysur. Buom yn edrych ar y math o wisgoedd y byddai mor ladron wedi eu gwisgo cyn mynd ati i gynllunio gwisgoedd ein hunain.

Roedd llawer iawn o weithgareddau ‘Môr ladron’ o gwmpas y dosbarth!

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Mynydd a Môr!


 

Tymor y Nadolig

Nadolig Lliwgar Sion Corn

Cawsom hwyl cyn  y Nadolig yn dilyn thema ‘Nadolig Lliwgar Sion Corn’.
Dyma gip o’r hyn y buom yn wneud yn y dosbarth ac yn yr awyr agored yn deillio o’r thema.

Daeth Cledwyn y Corrach yn ol i’r dosbarth Melyn eto eleni i rannu ei neges o ewyllys dda! Roedd Cledwyn yn fodlon rhannu ei siocled, felly i ffwrdd a ni ar antur i chwilio amdanynt!!

Mae’r Nadolig yn gyfnod lliwgar dros ben! Roedd y dosbarth wedi ei orchuddio mewn gliter a gleiniau llachar wrth i ni greu pob math o addurniadau Nadolig.

Cliciwch yma i ddarllen mwy


 

Yr Hyn sy’n Bwysig

Ein thema ar gyfer y tymor cyntaf eleni yw ‘Yr Hyn sy’n Bwysig’. Rydym wedi bod yn trafod ein teulu, ffrindiau, ein cartref a’r ardal leol. Mae llawer o’r gwaith yn deillio o storiau cyfarwydd.

Yr Hyn sy'n Bwysig  - cliciwch yma

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd