Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Coch - Blwyddyn 5 a 6

Croeso i’r Dosbarth Coch.

Mrs Thomas a Mrs Hughes yw ein athrawon a Miss Jones yw y cymhorthydd. Daw Mrs Williams draw i ddysgu Celf a Mr Williams i ddysgu Addysg Gorfforol.

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd