Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Gwyrdd - Blwyddyn 4 a 5

Croeso i fwrlwm y Dosbarth Gwyrdd.

Mrs Looms-Williams yw’r athrawes a Miss Kim yw ein cymhorthydd gwych ni!! Daw Mrs Hughes i’r dosbarth ar fore dydd Llun i wneud gwaith Gwyddoniaeth ac yna ar fore dydd Mawrth daw Mr Williams i ddysgu Addysg Gorfforol i ni.

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd