Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Gwyrdd - Blwyddyn 4 a 5

Croeso i fwrlwm y Dosbarth Gwyrdd.

Mrs Looms-Williams yw’r athrawes a Miss Kim yw ein cymhorthydd gwych ni!! Daw Mrs Hughes i’r dosbarth ar fore dydd Llun i wneud gwaith Gwyddoniaeth ac yna ar fore dydd Mawrth daw Mr Williams i ddysgu Addysg Gorfforol i ni.

Tymor yr Haf

Newyddion o’r Dosbarth Gwyrdd!

Rydym ni wedi bod yn lwcus dros ben y tymor diwethaf gan ein bod ni wedi bod yn gwneud gwaith ar y thema ‘SIOCLED!’ Ia glywsoch chi’n iawn ‐ Siocled!!! Nefoedd!!
Rydym ni wedi bod yn darllen y llyfr Charlie and the Chocolate Factory ac wedi bod yn ysgrifennu disgrifiad o’r cymeriad Augustus Gloop sydd yn y llyfr. Mae eraill wedi creu cymeriad eu hunain ac yna’n ysgrifennu disgrifiad o’r cymeriad ffug. Roedd hi’n hwyl gorfod meddwl am ansoddeiriau a chymariaethau gwahanol i ddisgrifio’r cymeriadau.

Cliciwch yma i ddarllen mwy


 

Tymor y Nadolig

Helo eto o’r Dosbarth Gwyrdd!


Rydym ni wedi bod yn lwcus dros ben tymor y Nadolig gan ein bod wedi cael mynd ar drip i weld y tai crynion yn Melin Llynon, Llanddeusant.

Gan ein bod yn gwneud gwaith am y Celtiaid roedd cael gweld y tai crynion yn wych!!

Cliciwch yma i ddarllen mwy


 

Ers mis Medi rydym wedi bod yn brysuryn dysgu am bobl o fewn y byd chwareon sydd ‘ar dop eu gem.’ Cawsom hwyl yn defnyddio’r app ‘Talkr’ er mwyn cael siarad fel ein person o’r byd chwareon. Rydym hefyd wedi bod yn dysgu am bobl ysbrydoledig fel Nelson Mandela, Martin Luther King a Stephen Hawkin

Dyma ein cerddi acrostig am Nelson Mandela.

Roedd rhai ohonom wedi creu archarwyr ein hunain. Roedd yn rhaid i ni ysgrifennu disgrifiad o’n archarwyr a cheisio meddwl am eu pwerau arbennig. Cawsom hwyl yn rhoi ein wynebau ni ar gorff archarwyr megis Spiderman, Batman, Thor a Catwoman.

Yn Ysgol Rhyd y Llan mae’r athrawon yn ceisio gwneud i ni weithio’n annibynnol yn yr ardaloedd ble rydym yn cael y cyfle i ymarfer sgiliau yr ydym wedi ei ddysgumewn gwersi blaenorol. Rydym yn mwynhau’r tasgau yn yr ardaloedd yn fawr iawn!

Ein thema y tymor yma yw Môn Mam Cymru. Fel rhan o’n thema byddwn yn dysgu am y Celtiaid a melinau gwynt. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gychwyn go iawn ar y thema a chael mynd ar drip i weld y tai crynion yn Melin Llynon. Byddem hefyd yn cael gwers rithiol am y Celtiaid gan aelod o staff San Ffagan. Edrychwn ymlaen i adael chi wybod sut y mae’r tymor prysur yma yn mynd!!

 

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd