Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Piws - Blwyddyn 1 a 2

Croeso i dudalen y Dosbarth Piws


Mae Blwyddyn 1 a 2 yn y Dosbarth Piws. Rydym yn griw bach bywiog a brwdfrydig, llawn egni a hwyl !
Mrs Miriam Hughes yw ein athrawes, ac mae Miss Lesley, Mrs Herbert a Mrs Wyn yn gweithio gyda ni hefyd. Ar Ddydd Llun mae Mr Williams yn dysgu Addysg Gorfforol inni, ac mae Miss Jones yn ein dysgu am weddill y diwrnod tra fod Mrs Hughes yn gwneud pethau eraill yn y swyddfa.

Lluniau i'w ddod yn fuan...
 

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd