Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Piws - Blwyddyn 1 a 2

Croeso i dudalen y Dosbarth Piws


Mae Blwyddyn 1 a 2 yn y Dosbarth Piws. Rydym yn griw bach bywiog a brwdfrydig, llawn egni a hwyl !
Mrs Miriam Hughes yw ein athrawes, ac mae Miss Lesley, Mrs Herbert a Mrs Wyn yn gweithio gyda ni hefyd. Ar Ddydd Llun mae Mr Williams yn dysgu Addysg Gorfforol inni, ac mae Miss Jones yn ein dysgu am weddill y diwrnod tra fod Mrs Hughes yn gwneud pethau eraill yn y swyddfa.


 

Tymor yr Haf

GWYLIWCH EICH HUN !!

Mae llond y lle o anifeiliaid gwyllt yn y dosbarth piws y tymor yma!
Yn dilyn etholiad gan blant y dosbarth rydym wedi bod yn dysgu am goedwigoedd glaw ac anifeiliaid gwyllt.
Yn wir mae gennym lond dosbarth o fwnciod bach bywiog ! Mae pob un o’r rhain wedi cael eu mesur o’u pen i’w cynffon.

Yn ogystal â mwnciod mae llawer o anifeiliaid eraill wedi dod i ymweld â’r dosbarth.

Mae Blwyddyn 1 newydd orffen creu anifeiliaid llwglyd sydd yn agor eu ceg gyda balŵn llawn aer. Gwaith gwych blwyddyn 1 !

Cliciwch yma i ddarllen mwy!

Gwyliwch rhag i un o’r crocodeilod yma eich brathu !

 


 

Tymor y Gwanwyn

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn edrych ar lawysgrifen ffansi  mewn Beibl mawr teulu. Maent wedi creu eu henwau a llythyren gyntaf eu henw yn batrymog a lliwgar.

Rydym wedi cychwyn dysgu am chwedlau Môn, ac un ohonynt yw Gwrachod Llanddona. Dyma eu gwaith yn yr ardal Grefft a Chreu gan ddefnyddio amlinelliad llaw i wneud gwrach……… wwwww yyyyyyyy mae rhai or rhain yn frawychus!!

Rydym wedi bod yn dysgu o bell dros yr wythnosau diwethaf ond nid yw hynny wedi stopio ein plant ni rhag cynhyrchu gwaith anhygoel. Diolch yn fawr ichi gyd am eich gwaith arbennig, ac i’ch rhieni am eu cefnogaeth ffantastic! Rydym yn dîm gwych o Rieni, plant a staff yn Rhyd y Llan ! Dyma flas ichi o’u cynnyrch dros yr wythnosau diwethaf.

Coeden Ganmol

Pwy a beth ydym yn ei werthfawrogi ?

Coeden ganmol - cliciwch yma

Mesur a Chyfri wrth adeiladu calonnau lego neu friciau.

Cyfri hefo Lego - cliciwch yma

Rhew lliwgar

Arbrofi a chreu addurn coeden neu cerfluniau

Rhew lliwgar - cliciwch yma

Y Tywydd

Cofnodi’r tywydd , creu cwmwl glaw, mesur y glaw, creu hosan dywydd , corwynt mewn potel, neu offeryn glaw.

 Y Tywydd - cliciwch yma

Ar gychwyn y tymor bûm yn edrych ar ein emosiynau. Setlo yn ôl yn yr ysgol ar ôl cyfnod i ffwrdd, bod yn garedig gyda’n gilydd, defnyddio’n dwylo yn ddoeth ,  a wynebau gan ganolbwyntio ar bortreadau.

Rydym hefyd wedi gweithio ar dymor yr Hydref ,ac anifeiliaid sy’n gaeafgysgu. Diolch yn fawr i’r rhai ohonoch a wnaeth ffon medr yn ddefnyddio brigau o’r amgylchedd tu allan gyda’ch teuluoeddd adref. Roedden nhw’n wirioneddol wych!

Rydym yn dysgu mesur hyd yn gywir, cynhwysedd a phwysau.

 

Mae gwaith ar drin arian yn cael ein atgyfnerthu yn ein siop ogla da sy’n gwerthu sebonau o bob lliw a llun- deinosoriaid , calonau lliwgar, siapiau amryliw, a phersawr sydd wedi cael ei wneud gan y plant gyda chynhwysion fel perlysiau, petalau  a blodau a phlanhigion.

Mae pob un wedi cael cyfle i greu rhestri, rhoi a dilyn cyfarwyddiadau wrth wneud brechdan Ych a fi, ac nawr yn dysgu sut i roi cyfarwyddiadau ar greu swynion !! Gwyliwch eich hun- rhag ichi gael eich troi yn lyffant gan un o’n plantos bach!!

Erbyn hyn rydym yn dysgu am chwedlau gwerin Môn, sy’n llawn hud a lledrith a dirgelwch. Rydym wedi cychwyn ar y chwedlau Neidr Penhesgyn, Lleidr Llandyfrydog a Gwrachod Llanddona.

Mae llais a chyfraniad pob plentyn yn bwysig inni, ac mae pawb yn cael cyfle i rhannu ei syniadau , ac fe’i rhoddir ar ein wal Llais bach ni. Yn wir, mae gan y plantos syniadau gwych!

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd