Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Ysgol ar gau am yr Haf

Mae'r ysgol bellach ar gau ar gyfer gwyliau'r haf ac ni fydd yn ailagor tan 01/09/22.   

Nodwch na fydd llythyrau, negeseuon e-bost, negeseuon ffôn, negeseuon drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu wefan yr ysgol, nac unrhyw fath arall o ohebiaeth â'r ysgol yn cael eu gwirio'n rheolaidd yn ystod gwyliau'r ysgol.  

Os ydych yn ystyried gwneud cais gan wrthrych y data yn ystod y cyfnod hwn, cofiwch na ymdrinnir â’ch cais nes bydd yr ysgol yn ailagor eto ym mis Medi 2022.

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd